Najlepsze niepubliczne przedszkole – Rzeszów

Dzieci przy stole

Stworzyliśmy nasze przedszkole w 2017 roku z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci, które za jakiś czas rozpoczną edukację szkolną. Od tego momentu ustawicznie pracujemy na uznanie naszych podopiecznych, ich rodziców i opiekunów. Bardzo często określają oni naszą placówkę jako najlepsze niepubliczne przedszkole w Rzeszowie.

Jesteśmy jedynym przedszkolem muzycznym w Rzeszowie, które ma własne studio nagrań audio-video. Cieszą nas niezmiernie opinie, które słyszymy osobiście i widzimy w Internecie. Jesteśmy dumni z tego, że dzięki nim zajęliśmy też I miejsce w konkursie Polska Press i zdobyliśmy tytuł Przedszkola Roku 2021 w województwie podkarpackim. Jednocześnie zdobyliśmy II miejsce w skali całego kraju!

Tak wiele mocnych wyrazów uznania jeszcze bardziej motywuje nas do wytężonej pracy na rzecz dzieci. Dążymy przede wszystkim do tego, aby wszystkie dzieci były u nas szczęśliwe, a ich rodzice lub opiekunowie byli o nie spokojni. Wiemy, jak trudno dorosłemu skupić się czasem na pracy czy innych codziennych obowiązkach, gdy ciągle zastanawia się, co dzieje się z jego dzieckiem. Sprawiamy, że dzieci są bezpieczne poza domem, a rodzice czy opiekunowie wolni od niepokoju, gdy przebywają one w naszym przedszkolu.

Grafika zimy

Zapraszamy do chętnie polecanego przedszkola w Rzeszowie

Mimo, że jesteśmy placówką, które rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, możemy pochwalić się sporą grupą dzieci, które trafiły do nas ze względu na swoje starsze rodzeństwo: naszych dawnych podopiecznych. Jesteśmy chętnie polecanym przedszkolem w Rzeszowie z wielu względów.
Codziennie, za pomocą różnych metod pracy, staramy się rozwijać u dzieci ciekawość siebie, innych i otaczającego świata. Wiemy, że nauka ma miejsce również w przedszkolu, jednak w nieco innej formie niż w szkole podstawowej. Dążymy do tego, aby dzieci kojarzyły ją z czymś przyjemnym i dobrym, potrzebnym w całym życiu. Staramy się wykształcić w nich zainteresowanie uczeniem się nowych rzeczy. Pokazujemy im różne sposoby eksploracji otoczenia, obserwowania własnych możliwości i korzystania z nich w wielu sytuacjach. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa w innym miejscu niż dom i dbamy o to, żeby nowe okoliczności były przede wszystkim wyzwaniami, nie zaś generowały obawy. Dbamy o to, żeby rozwijać w dzieciach przekonanie, że potrafią poradzić sobie w różnych sytuacjach, co wpływa na ich poczucie własnej wartości i poczucie sprawstwa.

Jesteśmy świadomi tego, że wiek przedszkolny to intensywny czas rozwoju inicjatywy u dzieci. Stwarzamy im warunki do samodzielnych działań oraz wyboru aktywności, które preferują. Dotyczy to zarówno zajęć dodatkowych, jak i zabaw czy gier, które budzą w nich największe zainteresowanie. Dzieci mają wpływ na aranżację przestrzeni w swojej sali. Przygotowujemy je w ten sposób m.in. do ustalania i realizowania własnych celów – jednej z kluczowych kompetencji w życiu.
Pamiętamy na co dzień, że dobre przedszkole to nie tylko bogata oferta zajęć, które są okazją do wszechstronnego rozwoju dziecka. Ważne jest dla nas zdanie rodziców i opiekunów. Dbamy o służącą rozwojowi atmosferę, relacje rówieśnicze i z nauczycielami. Rozwój poznawczy dzieci jest dla nas tak samo ważny jak rozwój społeczny i emocjonalny.

Dwie kobiety i dziewczynkaCo jeszcze nas wyróżnia?

Przywiązujemy szczególną uwagę do nauki akceptacji różnego rodzaju odmienności. Rozwijamy w dzieciach umiejętność współpracy z innymi, która często wymaga integracji, tolerancji i wrażliwości na niepełnosprawności czy odmienne kultury. Przygotowujemy je do dalszej edukacji (i pracy) w środowisku wielokulturowym i zmiennym, wolnym od uprzedzeń czy stereotypów. Zależy nam na tym, aby wykształcić w nich otwartość na każdego człowieka, a tym samym gotowość do funkcjonowania w różnorodnym otoczeniu. Chcemy dać tą możliwość jak największej liczbie dzieci, z różnych rodzin. Dlatego też wyróżnia nas, jako przedszkole w Rzeszowie, cena.

Wiemy, jak dużą rolę w życiu dziecka odgrywa edukacja przedszkolna. Naszym celem jest maksymalne wykorzystanie jej potencjału w przypadku każdego malucha. Stawiamy m.in. na adekwatną komunikację z dziećmi. Zamiast do nich przemawiać – rozmawiamy z nimi. Dbamy o to, żeby rozumiały, co do nich mówimy. W ten sposób są świadome zarówno wymagań, jakie do nich kierujemy, jak i reguł naszego postępowania jako nauczycieli. Zachęcamy do kontaktu – chętnie podzielimy się szczegółami dotyczącymi naszej pracy.