Muzyka

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki

"Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym i może stanowić najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania spontaniczności"
R. Gloton, C.Clero

"To czego nie może zwykły język, znajduje bezpośredni wyraz w bezpojęciowym języku dźwięku"
Wilhelm Wackenroder

Występujące dziecko

Według Pitagorasa uprawianie muzyki prowadzi duszę do cnoty, doskonali człowieka, ma głęboki sens moralny. Natomiast zdaniem Arystotelesa muzyka ma właściwości odprężające, uwalnia emocje, które nie powinny zbyt długo zalegać w psychice człowieka i daje wytchnienie po wysiłku fizycznym i psychicznym.

Muzyka:

 • uczy - pozwala zrozumieć otaczający nas świat

 • bawi - dostarcza dziecku wiele radości i uciechy podczas tańca oraz w czasie innego jej wykorzystania

 • rozwija - dziecko w trakcie zabaw muzycznych zaczyna rozumieć, że coś jest rytmiczne; że muzyka może być głośna lub cicha i można ją przedstawić ruchem

 • wychowuje - pozwala dziecku zrozumieć świat wartości społeczno – moralnych

 • wspomaga rozwój emocjonalny - dziecko dzięki muzyce może wyrazić swoje pragnienia, uczucia i wyobrażenia

 • wpływa na ogólny stan dziecka - w czasie zabaw muzyczno-ruchowych następuje rozwój mięśni, poprawa postawy i pracy serca, wzmocnienie układu nerwowego, dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu

Rola jaką pełni muzyka w poszczególnych okresach życia dziecka przedszkolnego:

 • dziecko 3-letnie z wyraźnym zainteresowaniem reaguje na muzykę, próbuje śpiewać. Muzyka wchodzi w życie dziecka, wpływ jej na rozwój dziecka jest wyraźny, nie jest jednak w tym okresie jeszcze ciągły

 • dziecko 4-letnieśpiewa piosenki w miarę poprawnie. Chętnie eksperymentuje z dźwiękiem na klawiaturze, na instrumentach, lubi zabawy ze śpiewem, próbuje zabierać głos na temat ulubionych piosenek i utworów instrumentalnych

 • dzieci 5-letnie wystukują proste rytmy muzyczne i uczą się łatwych melodii na instrumentach, tańczą

 • dzieci 6-letnie lubią słuchać muzyki-preferują audycje radiowe i telewizyjne z tłem muzycznym. Wyraźnie kształtuje się w tym okresie słuch melodyczny

Dzieci

Etapy wprowadzania dziecka w świat muzyki

 • określanie nastroju i charakteru muzyki (smutna, wesoła, skoczna, łagodna, itp.)

 • reagowanie na zmiany dynamiki, tempa i artykulacji

 • reagowanie na zmiany rytmiczne

 • umiejętne określanie metrum utworu i zaznaczanie akcentu metrycznego

Spostrzeganie budowy piosenki, czy melodii tańca
Udział w zabawach ze śpiewem, umiejętne łączenie z nim różnych form
Prawidłowe reagowanie ruchem na słyszaną muzykę
Improwizacje ruchowe przy muzyce:

 • naśladowanie poruszania się zwierząt, ptaków, roślin, ludzi

 • odtwarzanie swobodnym ruchem i mimiką nastroju i charakteru słuchanej muzyki, piosenki

 • swobodne interpretacje ruchowe krótkich utworów muzycznych

 • improwizacje taneczne – tworzenie własnych układów tanecznych do utworów muzycznych

Stopniowe wprowadzanie dziecka w świat muzyki klasycznej:

 • tworzenie opowiadań do muzyki

 • wprowadzenie opowieści ruchowej

 • wprowadzanie układów tanecznych (z rekwizytami lub bez)

 • wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych ( tupanie, klaskanie, pstrykanie ) jako akompaniament do utworów

 • realizowanie partytur za pomocą instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych jako akompaniament do utworów