cloud

Zabawa

Img

Nauka przez zabawę

Poprzez m.in. zabawy naśladowcze, tematyczne i symboliczne dzieci uczą się rozwijając w sobie takie umiejętności, jak samodzielność, umiejętność współpracy i zabawy w grupie, poznawanie i przestrzeganie norm i zasad społecznych, otwartość na nowe rzeczy, aktywność czy chęć współpracy.

 • Zabawa

  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img
  img

  Nauka przestaje więc być utożsamiana z nadludzkim wysiłkiem, zniechęceniem i nudą. Staje się znakomitą rozrywką, skutecznie rozbudzając naturalną ciekawość poznawczą dzieci, jeśli np. korzystamy z zestawów edukacyjnych zawierających bogatą w ilustracje, ciekawe pomysły i zagadki , więc patrząc w tym przypadku na zabawę dostrzegamy jej ogromne walory edukacyjne – nie tylko ułatwiające opanowanie szkolnych umiejętności, ale również uczące życia, w szczególności w jego społecznym wymiarze.

  Takie zabawy jak:

  • Konstrukcyjne
   Pobudzają wyobraźnię. Zabawy konstrukcyjne ćwiczą sprawność manualną dziecka oraz rozbudzają jego kreatywność. Polegają na budowaniu, wytwarzaniu czegoś nowego. Zabawy tego typu doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy.

  • Tematyczne
   Uspołeczniające. W tego rodzaju zabawach dziecko naśladuje czynności zaobserwowane w swoim otoczeniu. Najistotniejszą cechą tej zabawy jest jej temat, dzieci bawią się w coś: dom, sklep, szkołę.

  • Rytmiczno-ruchowe
   Ćwiczą sprawność i wzmacniają siłę. Zabawy te są naturalną aktywnością każdego dziecka i zaspokajają potrzebę ruchu. Dzieci ćwiczą swoją sprawność, zręczność, siłę, szybkość, poczucie rytmu.

  • Badawcze
   Zaspokajają naturalną ciekawość świata. Zabawy tego typu są wynikiem naturalnej dziecięcej potrzeby poznawania otaczającego je świata.

  • Dydaktyczne
   Mają wartości kształcące. Tego typu zabawy są celowo organizowane przez dorosłych w celu wpojenia dzieciom nowych umiejętności i przekazania wiedzy o świecie.

Niepubliczne przedszkole w Rzeszowie

Opłata miesięczna już z wyżywieniem 500zł.

Zapisy trwają cały rok!