Nauka

Dzieci i strażak

Świat, w którym żyjemy, jest światem bez granic. Możemy podróżować w różne zakątki kuli ziemskiej, kształcić się za granicą, pracować zdalnie z innego kraju. Środowiska, w których przebywamy, są bardzo różnorodne pod względem narodowości, kultury, wyznania, koloru skóry. Osoby niepełnosprawne lub z ograniczoną sprawnością mają więcej możliwości niż kiedyś. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnym świecie z tą różnorodnością mamy do czynienia nie tylko w dorosłym życiu, np. w pracy zawodowej. Spotykamy ją w sąsiedztwie, w szkole, na uczelni, na wakacjach. Towarzyszy nam już od najmłodszych lat.
Dlatego naszym celem jest zbudowanie i rozwijanie u dzieci tolerancji wobec odmienności różnego rodzaju. Chcemy je wyposażyć, jako tych najmłodszych obywateli świata, w umiejętność swobodnego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach, grupach, kulturach. Swobodnego, bo z postawą zgody na odmienność. Wolnego od krzywdzących uprzedzeń, które szczególnie w okresie dzieciństwa wywierają największy wpływ na kształtującą się tożsamość młodego człowieka. Chcemy podkreślić, że w przypadku dzieci odmienność oznacza nie tylko inną narodowość czy kolor skóry. Dotyczy także okularów na nosie, przewlekłej choroby – która może wymagać specjalnej diety i leków czy rzadziej spotykanego koloru włosów.

Nauka szacunku do innych

W naszym przedszkolu uczymy dzieci szacunku do innych: ich opinii, wyznania, koloru skóry. Ważne jest dla nas, aby już od najmłodszych lat maluchy rozwijały postawę ciekawości i otwartości na to, co odmienne. Na kolejnych etapach życia przyniesie im to same korzyści. Przede wszystkim ułatwi komunikację z różnorodnymi środowiskami. Otworzy na dialog, w którym każda strona ma prawo do swoich argumentów. Wpłynie na konstruktywne rozwiązywanie sytuacji problemowych. Umożliwi kulturę współpracy: łączenie różnorodnych zasobów każdej osoby z zespołu dla realizacji określonych celów. Kiedy weźmiemy pod uwagę tzw. kompetencje przyszłości, których oczekują pracodawcy, niezależnie od zdobytego zawodu – rozwinie kompetencje międzykulturowe.

 

Nauka integracji, tolerancji i wrażliwości na niepełnosprawności i kultury

Jeśli dziecko od najwcześniejszych lat ma kontakt z dziećmi z różnych kultur, czy z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi, staje się to dla niego czymś naturalnym. Nie trzeba z nim przeprowadzać lekcji na temat tolerancji. Dzieci wolne są od uprzedzeń, przesądów, które istnieją u wielu dorosłych.

Zwracamy uwagę na:

  • kształtowanie postawy dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób niepełnosprawnych i ich akceptację

  • budowanie integracji, aby dzieci nauczyły się tolerancji innych dzieci, różniące się sposobem odżywiania, wyglądem, czy zachowaniem

Dziecko uczy się, że bycie innym jest czymś bardzo normalnym. W jego świadomości nie ma czegoś takiego, że jeśli ktoś jest inny, to jest gorszy. Jest za to perspektywa: on jest inny ode mnie, ale równie dobry jak ja.