Przedszkole muzyczne – Rzeszów

Przedstawienie

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromną rolę odgrywa muzyka w życiu dzieci. Dlatego stworzyliśmy przedszkole muzyczne w Rzeszowie z własnym studiem nagraniowym. Zależy nam bowiem, aby muzyka była w naszej placówce czymś więcej niż tylko elementem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Chcemy, aby wychowanie muzyczne wykraczało poza tradycyjne aktywności dzieci w ramach tego przedmiotu, czyli: śpiew i mowę, ruch przy muzyce, grę na instrumentach czy aktywne słuchanie muzyki. Stąd też stawiamy na innowacyjne formy wychowania muzycznego i dajemy dzieciom możliwość zapisu ich twórczości. To jeden z czynników, który sprawia, że jesteśmy często polecanym przedszkolem w Rzeszowie. Studio nagraniowe cieszy się dużym zainteresowaniem i dzieci bardzo chętnie z niego korzystają. Mają one możliwość obserwacji efektów swojej pracy zarówno w czasie rzeczywistym, jak i później. Dzięki temu mogą poczuć atmosferę profesjonalnego tworzenia muzyki i poczuć się jak prawdziwi artyści. Dzięki studiu nagrań edukacja muzyczna zyskuje nową wartość. Dzieci uczą się jeszcze w większym stopniu, jak ważna jest wyraźna artykulacja i dykcja, odpowiednie natężenie głosu, dokładna intonacja i rytm. Ma to korzystny wpływ zarówno na rozwój ich umiejętności muzycznych, jak i na kształtowanie umiejętności autoprezentacji. Oswajają się z występami na forum i przed kamerą, co rozwija ich poczucie własnej wartości.

Grafika zatopionego statku

Jedyne przedszkole ze studiem nagrań audio-video dla dzieci w Rzeszowie

Bliskie jest nam podejście izraelskiej pianistki Batii Strauss, wg której odkrywanie świata muzyki powinno obfitować w jak najwięcej elementów i wykorzystywać jak największą liczbę środków. Jesteśmy jedynym przedszkolem ze studiem nagrań audio-video w Rzeszowie. Stwarzamy dzieciom możliwość poznawania melodii i dźwięków w innowacyjny sposób. Wychodzimy poza utarte ścieżki. Jesteśmy otwarci na różne formy przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności. Nieustannie szukamy nowych inspiracji. Dbamy o to, aby pobyt w naszym przedszkolu budził u maluchów radość, ekscytację i ogromną ochotę na ponowne spotkanie z nami następnego dnia. M.in. dlatego rodzice i opiekunowie często pytają nas o wolne miejsca w przedszkolu w Rzeszowie. Podobnie jak Batia Strauss jesteśmy zdania, że nie wszystkie dzieci muszą wybrać zawód muzyka, jednak odpowiednia edukacja muzyczna jest im niezbędna i sprawi, że rozwiną swoje umiejętności muzyczne na podstawowym poziomie. Poza tym wpływa ona korzystnie na inne sfery ich funkcjonowania. Kształtuje postawę twórczą i rozwija wyobraźnię. Wzbogaca ich przeżycia oraz oddziałuje na postawy moralno-społeczne.

Przedstawienie

Co jeszcze daje przedszkolakom muzyka?

Ze względu na misję, jaką realizujemy, warto podkreślić, że muzyka jest szczególnym elementem terapii w różnego rodzaju niepełnosprawnościach. Sprzyja rozwijaniu pozytywnego obrazu siebie i wiary we własne możliwości. Skupia uwagę na zasobach, nie zaś na ograniczeniach. Pobudza do improwizacji i spontanicznej aktywności. Koncepcja przedszkola muzycznego uzupełnia zatem naszą nadrzędną koncepcję przedszkola, które uczy integracji, tolerancji i wrażliwości na odmienność. Zajęcia muzyczne są bardzo pomocne w procesie adaptacji maluchów, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Łagodzą napięcie, niepokój i poczucie osamotnienia w nowym miejscu. Zabawy muzyczno-ruchowe, gra na instrumentach czy zabawy z instrumentami generują pozytywne doświadczenia społeczne i sprzyjają dobrym relacjom rówieśniczym w grupie. Muzykoterapia, zwłaszcza w przypadku muzyki relaksacyjnej, zmniejsza stres społeczny i lęk oraz poprawia nastrój. Muzyka aktywizująca spełnia także istotną rolę: pobudza do aktywności ruchowej i zabawy. Wierzymy, że muzyka przełamuje bariery i zwiększa poczucie wspólnoty grupowej. Dzięki muzyce dzieci nieśmiałe i wycofane mogą odprężyć się i uaktywnić. Melodie i dźwięki są dla dzieci źródłem inspiracji. Stwarzają okazję do wyrażania emocji i przeżyć. W naszej pracy z dziećmi włączamy również muzykę do różnych zajęć, np. plastycznych. Zajęcia muzyczne prowadzą wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy dokładnych informacji na temat naszej pracy.