cloud

Wolne miejsca w przedszkolu – Rzeszów

Img

Od 2017 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, gminy mają obowiązek zapewnić maluchom w wieku 3, 4 i 5 lat miejsce w przedszkolu. Dotyczy to oczywiście przedszkoli publicznych. Mimo to przedszkoli prywatnych cały czas przybywa, podobnie jak zainteresowanych nimi rodziców czy opiekunów. Ponieważ prowadzimy zapisy przez cały rok – z pytaniami o wolne miejsca w przedszkolu w Rzeszowie spotykamy się dość często. Doskonale rozumiemy rodziców, którzy chcą wybrać dla swoich dzieci jak najlepsze miejsce. Będzie ono przecież wpływać na ich rozwój, kształtowanie charakteru i tożsamości. Rodzice nierzadko wahają się pomiędzy przedszkolem publicznym a prywatnym, nawet jeśli dziecko ma zagwarantowane miejsce w placówce państwowej. Są też rodzice, którzy od razu rozważają placówki niepubliczne, gdyż tylko takie rozwiązanie może ich usatysfakcjonować. Rozumiemy, że wybór przedszkola to trudna decyzja. Wymaga zdobycia wielu informacji, porównania ich, wyciągnięcia wniosków. Na to wszystko potrzeba odpowiedniej ilości czasu. Zachęcamy, aby poszukiwania placówki zacząć możliwie jak najwcześniej, gdyż prywatne przedszkola nie są już gwarancją wolnych miejsc przez cały rok.

Rekrutacja do naszego przedszkola

Umożliwiamy rekrutację przez Internet, za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dotyczy on podstawowych informacji o dziecku i jego rodzicach lub opiekunach, takich jak: dane osobowe, adres zamieszkania, informacje na temat miejsc pracy. W formularzu należy wskazać jedną z lokalizacji naszego przedszkola: na ulicy Lwowskiej albo na ulicy Wieniawskiego.
Uwagi służą do przekazania dodatkowych informacji o dziecku, przede wszystkim na temat jego stanu zdrowia, diety czy leków, które przyjmuje na stałe lub okresowo. Szczególnie istotna jest kwestia alergii: pokarmowych, wziewnych, skórnych, alergii na leki czy na jad owadów. Jako jedno z często polecanych przedszkoli w Rzeszowie chcemy zapewnić każdemu dziecku jak najlepszą opiekę i maksimum bezpieczeństwa. Dlatego przy dokonywaniu zapisu dokładnie analizujemy dane z formularza i w razie potrzeby zadajemy dodatkowe pytania. Wszystko po to, aby pobyt w przedszkolu był dla dziecka wolny od zagrożeń, a rodzicom oszczędzał niepotrzebnego stresu.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawie szczegółowych informacji o naszym przedszkolu i procesie rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole
Wybierz przedszkole
1. Dane osobowe dziecka:
Dane dziecka
Imię / imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/ mieszkania
2. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych
Matka / opiekun prawnyOjciec / opiekun prawny
Imię
Nazwisko
Telefon
Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych
Matka / opiekun prawnyOjciec / opiekun prawny
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica i nr. domu / mieszkania
Informacje o miejscu pracy (studiów, nauki w trybie dziennym)
Matka / opiekun prawnyOjciec / opiekun prawny
Nazwa zakładu pracy (uczelni, szkoły)
Adres zakładu pracy (uczelni, szkoły)
Telefon do zakładu (uczelni ,szkoły)
3. Inne uwagi
Uwagi o dziecku lub rodzinie (schorzenia, alergie, deficyty rozwojowe, leki przyjmowane na stałe
4. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Formularzu Rekrutacyjnym.
Data
Imię i nazwisko osoby składającej wniosek

Niepubliczne przedszkole w Rzeszowie

Opłata miesięczna: czesne 400 zł

Opłata dzienna za wyżywienie: 14 zł (istnieje możliwość odliczenia tej kwoty w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu)

W przypadku rodzeństwa oferujemy zniżkę – prosimy o kontakt osobisty

Zapisy trwają cały rok!